Фабрична обиколка

Тест

01Оборудване за изпитване на арест

01Машина за опъване на спалня

01Оборудване за изпитване на отводител

01
Оборудване за стареене

01
Тестер за твърдост

01
Вертикална машина за опън

01
Оборудване за изпитване на арест

01
Универсална машина за опън

01
Инструмент за изгаряне на тел

Подробности

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Цял

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01